• Vitajte na stránkach našej školy

   • Nájdete tu všetky potrebné informácie o našej škole.

   • CERTIFIKÁT PRE ONLINE DIŠTANČNÚ VÝUČBU

   • Certifikát pre Online Dištančnú Výučbu je doklad o tom, že škola prešla procesom certifikácie. Po získaní certifikátu je škola pripravená v prípade potreby okamžite nabehnúť na dištančnú online výučbu.

   • Facebook ŠKD a CVČ pri ZŠ F.E. Scherera

   • Pozrite si nápady na voľný čas tu

   • RELÁCIA ŠKOLSKÝ KLUB

   • Vysielanie začína od 11. januára na Dvojke. Bude prebiehať od pondelka do štvrtka vždy od 9.00 do 10.00. Každý deň bude venovaný jednej vzdelávacej oblasti alebo predmetu. V pondelok budú „televízni učitelia“ učiť slovenský jazyk a literatúru, v utorok sa budú venovať obsahu zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, v stredu sa bude vyučovať matematika a vo štvrtok prírodovedné predmety.

    Televízne relácie môžu deti sledovať aj z archívu RTVS alebo na stránke: https://ucimenadialku.sk/skolsky-klub. Relácia ponúka interaktívnu komunikáciu s detským divákom počas celého vysielania, ale aj prostredníctvom tzv. výzvy, ktorú televízni učitelia zadávajú v každej relácii. Deti môžu na ňu reagovať zaslaním odpovedí, ale aj nápadov či fotografií na adresu: skolskyklub@ucimenadialku.sk alebo môžu rodičia vypracované výzvy zavesiť na FB stránku Školského klubu.

   • ZMENA TERMÍNOV

  • ZVONENIE

   1. hodina   8,00 hod. -    8,45 hod.                  

   2. hodina   8,55 hod. -    9,40 hod.                 

   3. hodina   9,55 hod. -  10,40 hod.

   4. hodina  10,50 hod.-  11,35 hod.

   5. hodina  11,40 hod. - 12,25 hod.

  • Zvonenia

   Sobota 23. 1. 2021
   • VIDEO PRE DETI - ČO JE COVID 19

   •  

   • PANDEMICKÁ OČR

   • Nárok majú nemocensky poistení rodičia, ktorí:

    •  sa starajú o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých škola alebo trieda bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (minister, zriaďovateľ, riaditeľ školy, hygienik).
    • Ak rodič ošetruje choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, naďalej má nárok na pandemické OČR.

    Informácie o tom, ako požiadať o pandemickú PN a OČR, sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • INFORMÁCIE

   • Riaditeľka školy

    Mgr. Sidónia Podhradská

    Zástupkyňa riaditeľky školy

    Mgr. Miriama Jankechová

    Zástupkyňa CVČ

    Mgr. Viera Mikesková

    Školská špeciálna pedagogička

    Mgr. Zuzana Urbanová

    Výchovná poradkyňa

    Mgr. Ita Vašeková

    Vedúca školskej jedálne

    Beata Orihelová